29/11/2021

Lions organiseren internationale jeugduitwisseling, waar kinderen van lions en niet-Lions aan deel kunnen nemen. De lokale Lionsclub beslist altijd over deelname.
Voor informatie kijk hier