26/03/2024

In maart 2024 vindt het achtste Groot Goois Dictee plaats in het mooie Gemeentehuis van Hilversum

  A group of people sitting at tablesDescription automatically generated with medium confidence  Two people sitting at a table with a computer

Description automatically generated with medium confidence

De afgelopen jaren zijn met de opbrengsten van het Groot Goois Dictee projecten gesteund om mensen die slecht kunnen lezen en schrijven te helpen. Met leesclubs op scholen kregen leerlingen weer plezier in lezen. Ook kwamen er gratis spreekuren voor laaggeletterden. Met de opbrengst van het dictee wil Bibliotheek Hilversum projecten opzetten om leerlingen in de laatste groepen van het basisonderwijs extra lees- en schrijfondersteuning te bieden. Dit om hen sterker met het voortgezet onderwijs te laten beginnen. Kijk voor een impressie https://youtu.be/cPLyfjzZ7Hg